Me krijimin e “investitor defence mechanism” do të vazhdojë rritja e investimeve të huaja direkte në Republikën e Kosovës. Qasja jonë direkte, dhe perkushtimi im personal që t’i qëndroj afër secilit investitor ka dhënë rezultatin e duhur. Unë do të vazhdoj të jem afër bizneseve, investitorëve dhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Për të vazhduar përmisimin e klimës të të bërit biznes, që zhvillimi ynë ekonomik të vazhdojë me hapa më të shpejt!

E.SH

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Me ndryshimet në infrastrukturën ligjore dhe ndryshimin e qasjes ndaj investitorëve ne kemi arritur që t'i rrisim më…

Posted by Endrit Shala on Thursday, August 29, 2019