Tashmë ka filluar procedura për zhvillimin e portalit turistik të Kosovës. Bukuritë e vendit tonë janë të dhuruara nga Zoti, deri më tash kemi bërë pak që t’i promovojmë ato. Gjatë mandatit tim, kemi hartuar Ligjjn për Turizmin, me të cilin do të krijojmë ‘touristic landmarks’, do të licencojmë cicëronët dhe do të vazhdojmë investimet në turizmin e Kosovës. Bukuritë e Kosovës do të njihen dhe shijohen nga të gjithë!

Për herë të parë Kosova po bëhet me portal turistik. Tashmë ka filluar procedura për zhvillimin e portalit turistik të…

Posted by Endrit Shala on Wednesday, August 28, 2019