Angazhimi ynë me përkushtim përgjatë këtyre dy viteve qeverisje, në rritjen e mundësive për punësim, ka krijuar mundësi të reja për rreth 27.000 punëkërkues në Kosovë, të cilët i kemi përfshirë në punësim të rregullt, masa aktive të tregut të punës dhe aftësim profesional.

Duke mos qenë të kënaqur me pozitën e gruas në tregun e punës, prioritet kyç ka qenë dhënia e mundësive për gra. Mbi 6000 gra janë punësuar dhe përfshirë në masa aktive të tregut të punës përgjatë këtyre dy viteve dhe mbi 5000 gra janë përfshirë në aftësim profesional.

Angazhimi ynë me përkushtim përgjatë këtyre dy viteve qeverisje, në rritjen e mundësive për punësim, ka krijuar mundësi…

Posted by Skender Reçica on Tuesday, September 3, 2019