Skender Reçica

Mbrojtja e të drejtave të punëtorëve dhe trajtimi meritor i nënave lehonë, përfshi edhe lehonat e papunësuara, ka qenë objektiv kyç i yni gjatë qeverisjes me MPMS-në. Jemi angazhuar që nëpërmjet ndryshimeve ligjore në fushën marrëdhënies së punës të mbrojmë dhe avancojmë të drejtat e punëtorëve në Kosovë.

Posted by NISMA Socialdemokrate on Saturday, August 24, 2019