Intervista e plotë e Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica