Më shumë mundësi për punësim dhe aftësim profesional

Rritja e mundësive për punësim dhe aftësim profesional ka qenë objektiv kyç që nga marrja e përgjegjësisë për të udhëhequr me MPMS-në. Nga ajo periudhë e deri më sot, kemi arritur ti përfshijmë rreth 25.000 punëkërkues më punësim, masa aktive të tregut të punës dhe aftësim profesional.Ne mbajmë fjalën!

Posted by Skender Reçica on Wednesday, July 31, 2019